Κρασιά

Οινοποιείο Κύαθος

Ατομικά

Ροζέ ξηρό

4.00 €

Ροζέ ημίγλυκο

4.00 €

Λευκό ξηρό

4.00 €

Λευκό ημίγλυκο

4.00 €

Κόκκινο ξηρό

4.00 €

Kόκκινο ημίγλυκο

4.00 €

Οινοποιείο Βλαδίκας

Φιάλη

Ροζέ ξηρό

15.00 €

Ροζέ ημίγλυκο

15.00 €

Λευκό ξηρό

15.00 €

Λευκό ημίγλυκο

15.00 €

Κόκκινο ξηρό

15.00 €