Κρασιά

Οινοποιείο Κύαθος

Ατομικά

Ροζέ ξηρό

5.00 €

Ροζέ ημίγλυκο

5.00 €

Λευκό ξηρό

5.00 €

Λευκό ημίγλυκο

5.00 €

Κόκκινο ξηρό

5.00 €

Kόκκινο ημίγλυκο

5.00 €

Οινοποιείο Βλαδίκας

Φιάλη

Ροζέ ξηρό

18.00 €

Ροζέ ημίγλυκο

18.00 €

Λευκό ξηρό

18.00 €

Λευκό ημίγλυκο

18.00 €

Κόκκινο ξηρό

18.00 €